BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šventosios hidrografinis draustinis

55.612, 26.164
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

1032 ha

Steigimo tikslai

Šventosios hidrografiniame draustinyje saugoma Šventosios aukštupio hidrografinė struktūra su pratekamaisiais Asavo, Asavėlio, Luodykščio ir Ūparto ežerais, Europos Bendrijos svarbos pelkinių miškų buveinė, saugomų miško, vandens ir atviro kraštovaizdžio paukščių (didysis dančiasnapis, jerubė, žalvarnis, juodoji meleta, paprastoji medšarkė) rūšių buveinės.