BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ganiavos telmologinis draustinis

55.603, 26.138
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2010 m.

Plotas

190 ha

Steigimo tikslai

Ganiavos telmologiniame draustinyje saugomas pelkių kompleksas su Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis (tarpinės pelkės ir liūnai,vakarų taiga, pelkėti lapuočių miškai ir pelkiniai miškai), saugomų pelkių, miško ir atviro kraštovaizdžio paukščių (baltasis gandras, vapsvaėdis, sketsakalis, jerubė, švygžda, gervė, juodoji žuvėdra, pilkoji meleta) rūšių buveinės; saugomų augalų (raudonoji, dėmėtoji ir siauralapė gegūnės, šakotasis varpenis, dvilapis purvuolis, liekninis beržas ir kiti) ir grybų (tikroji raudonpintė) augavietės, roplių (balinis vėžlys) ir žinduolių (ūdra) rūšys.