BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Veprių botaninis draustinis

54.784, 24.873
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

47 ha

Steigimo tikslai

Veprių botaniniame draustinyje saugomi Veprių termokarstinės kilmės ežerai, juos supantys miškai su Europos Bendrijos svarbos buveinėmis (žemapelkės su šakotąja ratainyte ir ežerai su menturdumblių bendrijomis) bei saugomų augalų rūšių – šakotosios ratainytės, dvilapio purvuolio, vienalapio gedučio augavietėmis.