BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Zalvo hidrografinis draustinis

55.644, 26.094
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

346 ha

Steigimo tikslai

Zalvo hidrografiniame draustinyje saugomi rininiai Ažukalnio, Kuojinio ir Zalvo ežerai su Europos Bendrijos svarbos buveinėmis (ežerai su menturdumblių bendrijomis, natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, vakarų taiga ir pelkiniai miškai), gausi vandens ir miško paukščių (juodakaklis naras, didysis dančiasnapis, sketsakalis, jerubė, upinė žuvėdra, žvirblinė pelėda, juodoji meleta, baltnugaris genys, lygutė, mažoji musinukė) rūšių įvairovė, saugomų augalų (raudonoji gegūnė ir šakotoji ratainytė) augavietės ir žirgelių (mažoji nehalenija ir mažasis karališkasis laumžirgis) buveinės.