BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Galzdonų botaninis draustinis

55.196, 21.590
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

140 ha

Steigimo tikslai

Galzdonų botaniniame draustinyje saugomos Nemuno pavaginės zonos kraštovaizdžio bendrijos su saugomais augalais (pievine poaviže, kampuotuoju ir poriniu česnakais) ir Europos Bendrijos svarbos pievų ir žemyninių smėlynų buveinėmis.