BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Subartonių miško botaninis draustinis

54.221, 24.155
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

407 ha

Steigimo tikslai

Subartonių miško botaniniame draustinyje saugomas Dzūkijos aukštumų geobotaniniam rajonui būdingas miškų etalonas su išskirtine šiam kraštui biologine įvairove, Europos Bendrijos svarbos miškų buveinėmis, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, ypač juodojo gandro, mažojo erelio rėksnio, didžiosios miegapelės, mažosios suktenės, šakotosios skylėtbudės buveinės.