BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Amalvo botaninis-zoologinis draustinis

54.530, 23.565
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

1529 ha

Steigimo tikslai

Amalvo botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma Amalvo pelkės dalis ir ežeras, biologinė įvairovė ir būdingas kraštovaizdis bei saugomų rūšių (švygždų, tetervinų, mėlyngurklių, didžiųjų baublių, plovinių vištelių) perimvietės, migruojančių paukščių susitelkimo vietos, atkuriamos pažeistos Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinės.