BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Aukštojo tyro telmologinis draustinis

55.739, 21.781
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1986 m.

Plotas

1294 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Žemaičių aukštumos takoskyrinį kompleksą, teritorijoje randamas saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, augalų bendrijas, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę: švylinį kūlingyną ir kimininį saidryną; aukštąją gegūnę, raudonąją gegūnę, dėmėtąją gegūnę ir baltijinę gegūnę, kupstinę kūlingę, statųjį atgirį, raistinę viksvą, retažiedę miglę; juodąjį gandrą, mažąjį erelį rėksnį, vapsvaėdį, vištvanagį, sketsakalį, teterviną, jerubę, gervę, dirvinį sėjiką, didžiąją kuolingą, tikutį, lėlį, paprastąją medšarkę, plėšriąją medšarkę; ūdrą, lūšį, baltąjį kiškį; pleištinę skėtę; juodąjį piengrybį, geltonąjį piengrybį, tikrąją raudonpintę, skaisčiąją raudonpintę; 3160 natūralius distrofinius ežerus, 6430 eutrofinius aukštuosius žolynus, 6450 aliuvines pievas, 6510 šienaujamas mezofitų pievas, 7110 *aktyvias aukštapelkes, 7140 tarpines pelkes ir liūnus, 7150 plikų durpių saidrynus, 7160 nekalkingus šaltinius ir šaltiniuotas pelkes, 9010 *vakarų taigą, 9050 žolių turtingus eglynus, 9080 *pelkėtus lapuočių miškus, 91D0 *pelkinius miškus, 91E0 *aliuvinius miškus; užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie biologinę įvairovę