BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Minijos senvagės botaninis-zoologinis draustinis

55.388, 21.294
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

182 ha

Steigimo tikslai

Minijos senvagės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos būdingos Minijos pievų ir paslėnio miškų bendrijos su saugomų gyvūnų (jūrinio erelio, kartuolės, kūdrinio pelėausio, paprastojo kirtiklio, šarvuotosios skėtės, ūdros) buveinėmis ir Europos Bendrijos svarbos miškų ir pievų buveinės.