BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Paąžuolynės botaninis-zoologinis draustinis

55.140, 24.498
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2011 m.

Plotas

75 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Europos Bendrijos svarbos rūšis: šarvuotąsias skėtes (Leucorrhinia pectoralis), skiauterėtuosius tritonus (Triturus cristatus), ir užtikrinti palankią saugomų rūšių apsaugos būklę.