BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Blinstrubiškio miško pušies genetinis draustinis

55.330, 22.851
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

16 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Blinstrubiškio miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.