BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Degučių kraštovaizdžio draustinis

55.647, 26.044
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

197 ha

Steigimo tikslai

Degučių kraštovaizdžio draustinyje saugomas miško, pelkių ir vandens augalijos kompleksas, Europos Bendrijos svarbos buveinės (tarpinės pelkės ir liūnai ir vakarų taigos, griovų ir šlaitų bei pelkiniai miškai); gausios saugomų vandens, miško ir atviro kraštovaizdžio paukščių (didysis baublys, didysis baltasis garnys, didysis dančiasnapis, vapsvaėdis, nendrinė lingė, žuvininkas, jerubė, švygžda, gervė, upinė ir juodoji žuvėdros, žvirblinė pelėda, lututė, juodoji meleta, baltnugaris ir tripirštis geniai) buveinės, saugomų augalų (pelkinė uolaskėlė, širdinė dviguonė, pelkinė laksva, dvilapis purvuolis, raudonoji ir dėmėtoji gegūnės), grybų (tikroji raudonpintė ir kopūstgalvis raukšlius) augavietės ir žirgelių (šarvuotoji skėtė) buveinės, kultūros paveldo vertybės: Degučių piliakalnis ir pilkapynas.