BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Asvejos regioninis parkas

Radvilų g. 1, LT­33261 Dubingiai, Molėtų r.
55.058, 25.453
Kaip atvykti?
 • 1-1024x511.jpg
 • 1-asvejos-regioninis-parkas-5bf83eaa60d1a.jpg
 • Asvejos ezeras (2).jpg
 • Jurkiškio-akmuo_optimized-768x512.jpg
 • Dubiniu.apylinkes_29.jpg
 • 2020-05-11.jpg
 • 1-asvejos-regioninis-parkas-5bf83e87e8fe0.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

12206 ha

Regiono parko grupė

Radvilų g. 1, LT­33261 Dubingiai, Molėtų r.
Tel. nr.
El. paštas
https://asvejosparkas.lt/

Steigimo tikslai

Asvejos regioniniame parke saugomas Asvejos ežeryno kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Asvejos ežeryno (Asvejos, Baluošo, Žverno, kiti ežerai) miškingų apylinkių gamtos vertybes;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų – Dubingių urbanistinį kompleksą su piliaviete, pilkapius, Alkos, Purviniškių kaimus;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Asvejos regioninio parko esmė – raiškus ežeringų dubaklonių kraštovaizdis, kuriame išskirtinis Asvejos dubaklonis. Ilgiausią Lietuvos ežerą juosia aukšti miškais apaugę šlaitai, itin įspūdingi ties Dubingiais ir Liudgardu. Neatsiejama šio kraštovaizdžio dalis – Dubingių piliavietė. Ši piliavietė su Radvilų bažnyčios ir rūmų pamatais – vienas svarbiausių Lietuvos valstybingumo objektų. Medinė Dubingių smuklė – dar vienas unikalus kultūros paveldo akcentas. Asvejos ir Baluošų ežeruose gyvena ledynmečio reliktinė žuvis – ežerinė stintelė.

Kraštovaizdis

Asvejos regioninis parkas yra Aukštaičių aukštumos miškingųjų ežerynų ir fliuvioglacialinių darinių pietinėje zonoje, kurios gamtinio kraštovaizdžio šerdis – ilgiausias Lietuvoje rininis Asvejos ežeras.

Asvejos regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų bei mažai sukultūrintų stačiašlaičių rininių ežerų, miškingų ežeringų dubaklonių, mažai sukultūrinto terasinio guolinio ežero duburio, miškingų pelkėtų ir ežeruotų pelkinių duburių, agrarinių ir mažai sukultūrintų ežeruotų moreninių kalvynų, miškingų fliuvioglacialinių kalvynų, mažai urbanizuotų paežerių ir miškingų banguotų fliuvioglacialinių pakilumų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 3140 ežerai su memturdumblių bendrijomis, 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 7110 aktyvios aukštapelkės, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9070 medžiais apaugusios ganyklos, 9180 griovių ir šlaitų miškai, pelkiniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 686, iš jų 6 saugomos Europos Bendrijos, 28 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 1 029. Žinduolių – 16, iš jų 5 saugomos Europos Bendrijos, 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 154, iš jų 58 saugomos Europos Bendrijos, 30 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 18, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 841, iš jų 9 saugomos Europos Bendrijos, 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Asvejos regioniniame parke skirti 1 gamtinis rezervatas ir 10 draustinių (4 kraštovaizdžio, 1 hidrografinis, 2 botaniniai, 1 botaninis-zoologinis, 1 telmologinis, 1 urbanistinis).

Šakymo gamtiniame rezervate saugoma gamtinė ekosistema – vertingiausių natūralių Lietuvos ekosistemų etalonas su brandžiais ąžuolynais, saugomų paukščių (erelio žuvininko ir juodojo peslio) perėjimo vietomis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Asvejos – unikalus Asvejos dubaklonio kraštovaizdis su viena ilgiausių Lietuvoje rininių ežerų sistema, gausiais gamtos ir kultūros paveldo objektais, vertingomis buveinėmis, retomis augalų ir gyvūnų rūšimis; Baluošų – Baluošų, Jagomanto, Velniuko ir Išrūginės ežerų ir apyežerių kraštovaizdis – ežeringo miškingo kraštovaizdžio etalonas su brandžiais pušynais, vandens ir plėšriesiems paukščiams vertingais biotopais, Jutonių ir Purviniškių pilkapynų kompleksu, Baluošų piliakalniu, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis; Beržos – ežeringo pelkėto dubaklonio kraštovaizdžio etalonas su didele retų ir nykstančių augalų augaviečių įvairove, sodybų etnografiniais elementais ir kultūros paveldo vertybėmis; Žalktynės – ežeringo miškingo kraštovaizdžio etalonas – Žalktynės įlankos ir ją supančių miškų kraštovaizdis su Ešerinės aukštapelke.

Žvernos hidrografiniame draustinyje saugoma Žvernos upelio struktūra, slėnis – natūralaus ežeringų ir miškingų aukštumų upelio etalonas su brandžiais ąžuolynais paslėnio zonoje.

Botaniniuose draustiniuose saugoma: Nikajo – botaniniu požiūriu itin vertinga Nikajės pelkės ekosistema su retų ir nykstančių augalų bendrijomis; Pravalo – botaniniu požiūriu itin vertingos Pravalo ežero pakrančių ir pelkėtų vietų augalų bendrijos, retų rūšių augalų augavietės.

Vyriogalos botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos biologiniu požiūriu itin vertingos Vyriogalos įlankos, Dubingos ištakų, Šakymo ir Blužnėnų miškų buveinės su retomis augalų ir gyvūnų rūšimis.

Purviniškių telmologiniame draustinyje saugomas didžiausias Asvejos regioniniame parke Purviniškių aukštapelkinis kompleksas su retų augalų augavietėmis, paukščių perėjimo vietomis.

Dubingių urbanistiniame draustinyje saugoma Dubingių miestelio istorinės dalies urbanistinė (planinė erdvinė, tūrinė) struktūra, tradicinis teritorijos ir atskirų sklypų užstatymo tipai, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, unikali, ypatingos istorinės, memorialinės ir archeologinės vertės Dubingių piliavietė, kiti kultūros paveldo objektai ir jų aplinka.

Paveldo objektai

Asvejos regioniniame parke yra 40 gamtos paveldo objektų. Svarbiausi jų: Purvino II, Karpakėlio pirmasis ir Abejučių ąžuolas, išskirtinio dydžio riedulys – Jurkiškio akmuo, kitaip dar vadinamas „Puntuko vaikas“. Regioniniame parke yra 15 kultūros paveldo objektų, iš jų 11 kultūros paminklų.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Parko produkto ženklo turėtojai

 


Svajonių kalnelio dovanos


Apsilankę šeimos kuriamame ūkyje pajusite ryšį su gamta. Auginamos daržovės, prieskoniniai augalai, uogos vadovaujantis gamtinės žemdirbystės principais.

Šiame gamtos kampelyje, pagal sezoniškumą, galima įsigyti daržovių, prieskoninių augalų, uogų, rankų darbo gaminių, prieskonių ir kita.

Organizuojami švietėjiški, degustaciniai renginiai.

Gamtinės žemdirbystės tikslas yra darnus auginimas nekenkiant gamtai, kartu ir išauginant aukščiausios maistinės vertės ir skoninės savybės augalus. Kaip Rojuje - eini, žaviesi užderėjusiais gamtos išaugintais vaisiais, daržovėmis, skini juos ir valgai.
Prieš atvykstant susiekti nurodytais kontaktais: 
Facebook Svajonių kalnelio dovanos
Adresas: Molėtų raj. Dubingių seniunija, Ciūniškių km., Ateities g 1A.
Tel.: 862532716
Email.: dvida9@gmail.com"Ekskursija. Dubingiai: Didybė - Brolybė - Galia".

Kviečiame į ekskursiją Dubingiuose! Jaukų, Molėtų rajono miestelį su didele, išskirtine istorija.

Sužinosite kaip miestelis kūrėsi, keitėsi ir augo, kokios čia “virė” aistros, meilės istorijos, intrigos, paskalos. Ką čia veikė ir ką paliko Vytautas Didysis, Lenkijos karalius Jogaila, Lietuvos Didieji kunigaikščiai Radvila Juodasis ir Radvila Rudasis, kurie čia ir atgulė amžino poilsio. Taip pat sužinosite, kodėl čia buvo apgyvendinta gražiausia Lietuvos moteris Barbora Radvilaitė, kiek laiko čia praleido ir kaip vertino Dubingius.

Pasigrožėsite gamtos grožiu, ramybe ir jos išskirtinumu. Susipažinsime su Asvejos ežeru bei jo paslaptimis. Išgirsite įvairių pasakojimų ir vis dar čia tebegyvenančių legendų "

Ekskursiją vedame visais metų laikais ir priimame tiek individualius keliautojus, tiek neriboto dydžio grupes.

Organizuojame ir visos dienos pažintines ekskursijas po Dubingius bei Molėtų kraštą. Jūs pageidaujate, o mes pasistengiame Jūsų norus įgyvendinti. Jums belieka tik mėgautis savo laiku.

Daugiau informacijos:

Tel.: +370 608. 12802 El.pastas: ekskursijoslt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ekskursijos/

Instagram: ekskursijos_com

Tik-tok: ekskursijos_com

Kelionė laivu “Laumaris” Asvejos ežeru

Džiaugiamės įgyvendinę svajonę nuostabioje vietoje – Dubingių miestelyje. Šalia išdidžiai vingiuoja upę primenantis ilgiausias Lietuvos ežeras – Asveja. Nuo  2023-čiųjų metų pradėjome keliones laivu po vieną giliausių ir įspūdingiausių ežerų. Kol kas populiariausio maršruto nėra, tačiau po valandos su puse pasiplaukiojimo Asveja, galėsite sau kiekvienas jį savaip susikurti. Kelionės metu ne tik plauksite vaizdingu maršrutu, grožėsitės nuostabia panorama, bet ir išgirsite įdomių istorijų apie Asvejos ežerą, Liudgardo šlaitą, Vainikų salą, laumes gyvenusias šiose vietose bei gamtos ir kultūros paveldą, kurio gausu Asvejos regioniniame parke. Jūsų patogumui laive galėsite išgerti skanios kavos, arbatos, sulčių ar limonado. 

SVARBU: Laivas „Laumaris“ plaukimus pradės nuo pavasario (Balandžio/Gegužės). Lankytojai paimami prie medinio Dubingių tilto.
Plaukimo grafikas ir visos svarbios žinios skelbiamos Facebook profilyje Laumaris Dubingiai.

O jei kartais laivo nepamatysite, neišsigąskite, tiesiog gali būti jis išplaukęs. 

Daugiau informacijos: Facebook: Laumaris Dubingiai

El. paštas: laumarisdubingiai@gmail.com  Tel. +370 649 82026

Edukacija „Radvilų virtuvė. Radvilų troškinys“

Kas yra Radvilos jau žino ir didelis ir šiek tiek didesnis. Tačiau labai įdomu kokia buvo šių didikų virtuvė. Gal ji niekuo nesiskyrė nuo dabartinės mūsų virtuvės?

Radvilų troškinys - kasdienis didikų patiekalas. Tai istorinis pagal autentišką receptą pagamintas jautienos troškinys ant laužo. Dažniausiai kyla klausimas, kodėl jautiena?

Juk šiandien esame įpratę vartoti visai kitokią mėsą. Tais laikais buvo tikima, kad valgant jautieną būsi stiprus kaip jautis. Būtent jautis asocijavosi su ištverme ir stiprybe. Dar vienas įdomus dalykas, kad didikai XVI a. bulves augino kaip darželio gėles, tad troškinyje jų tikrai nerasite. Bulves tuo laiku puikiausiai atstojo ropės, kurios dabartinėje virtuvėje taip pat sutinkamos gana retai. Na o tai, kad patiekalas tikrai priklausė didikų virtuvei, išduoda dar keli ingredientai: žalioji citrina ir prieskoniai. Ir tai dar ne viskas.

Esu gidė Laura, gyvenu Dubingiuose ir labai myliu šį kraštą. Čia tokia nuostabi gamta, įspūdinga krašto istorija ir puikūs žmonės. Tad, nuoširdžiai kviečiu Jus pasidžiaugti nuostabia panorama nuo Dubingių piliavietės, paragauti šio neįprasto troškinio ir sužinoti daugiau apie to meto Radvilų virtuvę.

Daugiau informacijos:
El. paštas: laumarisdubingiai@gmail.com ;
laura.leskeviciute@gmail.com
Tel. +370 699 3249

Saugomų teritorijų produkto ženklas

Asvejos RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_1.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_0.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_0.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_0.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_0.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Teikiamos mokamos paslaugos

Ekskursijos gido paslaugos:  
grupei (iki 30 asmenų)/val. 9,00-15,00 €
1 val./asm. (nuo 31 ir daugiau asmenų) 0,50 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 5,00 €
grupei 20,00 - 50,00 €
Fotografavimas ir filmavimas žmogaus poveikiui jautriose teritorijose  
1 valanda 10,00 €
1 para 150,00 €

 

Daugiau informacijos Asvejos regioninio parko interneto svetainėje 

Virtualūs turai

Asvejos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„Ilgiausio Lietuvos ežero slėpiniai, archeologinis paveldas“

Asvejos ežeras ir Dubingių tiltas

Dubingių piliavietė su Radvilų rūmų liekanų ekspozicija ir Radvilų palaidojimo vieta

​​​​​​Pagrundos rina

Jurkiškio upelio slėnis ir Jurkiškio akmuo

Liudgardo šlaitas

Vainikų sala ir joje esantis Jonėnų piliakalnis

Jutonių pilkapynas

Purvyno pelkė

Purvino II ąžuolas