BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Luknės geomorfologinis draustinis

55.390, 23.282
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2006 m.

Plotas

1155 ha

Steigimo tikslai

Luknės geomorfologiniame draustinyje saugomas platus Dubysos erozinis slėnis su raiškiais eroziniais kairiųjų intakų slėniais ir smulkiai raguvotais dešiniaisiais šlaitais, Dubysos upės vaga su senvagių fragmentais, Europos Bendrijos svarbos pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (žolių turtingų eglynų, skroblynų, griovų ir šlaitų miškai) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač melsvojo gencijono, raudonosios ir baltijinės gegūnių, žalsvažiedės blandies, totorinės maludės, tulžio, griežlės, ūdros, lašišos, kraujalakinio ir gencijoninio melsvių, didžiojo auksinuko, pietinio perlinuko, pievinio satyriuko buveinėmis, Padubysio piliakalnis.