BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pustlaukio geomorfologinis draustinis

55.808, 22.974
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

308 ha

Steigimo tikslai

Pustlaukio geomorfologiniame draustinyje saugomas smulkiai kalvotas, daubotas masyvas, performuotas ryškias daubas palikusių termokarstinių procesų.