BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Glyno kraštovaizdžio draustinis

54.153, 24.288
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

281 ha

Steigimo tikslai

Glyno kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Glyno ežero dubaklonis, natūralus Glynupio upelis, akmens amžiaus gyvenviečių sankaupa, Europos Bendrijos svarbos pelkių ir miškų buveinės, ligutės, Šneiderio kirmvabalio, kartuolės populiacijos.