BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kazimieravos telmologinis draustinis

55.189, 25.011
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2011 m.

Plotas

73 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vertingą pelkinį kompleksą, kuriame yra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 7120 degradavusios aukštapelkės, 91D0 *pelkiniai miškai, ir užtikrinti palankią natūralių buveinių apsaugos būklę; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie biologinę įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą; skleisti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.