BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Dubysos ichtiologinis draustinis

55.181, 23.462
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1974 m.

Plotas

354 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti žiobrių nerštavietes, Europos Bendrijos svarbos rūšis: Baltijos lašišą, šlakį, kartuolę, mažąją nėgę, paprastąjį kirtiklį, paprastąjį kūjagalvį, pleištinę skėtę, ovaliąji geldutę, ūdrą.