BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Barčių kraštovaizdžio draustinis

54.300, 23.654
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

1071 ha

Steigimo tikslai

Barčių kraštovaizdžio draustinyje saugomi ežero terasos, paežerio kopų ruožas, smulkios moreninio reljefo formos, botaniniu ir entomologiniu požiūriais vertingi Dusios ežero vakarinės pakrantės šlaitai, Prelomčiškės piliakalnis su gyvenviete, Zebrėnų senovės gyvenvietė ir kitos kultūros paveldo vertybės.