BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Bitėnų botaninis-zoologinis draustinis

55.052, 22.092
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2005 m.

Plotas

831 ha

Steigimo tikslai

Bitėnų botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos būdingos Bitėnų girios biocenozės su retomis miško bendrijomis – beržynai su šluotsmilgėmis, beržynai su blakstienuotosiomis viksvomis, uosynai su jonpaparčiais, taip pat būdingiausios mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijos, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų, griovų ir šlaitų miškų, aliuvinių miškų, šienaujamų mezofitų pievų, stepinų pievų, tarpinių pelkių ir liūnų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač plunksninės pliusnės, plačialapės plikūnės, rudojo nakvišos, Šneiderio kirmvabalio, didžiosios miegapelės, pilkosios gervės buveinės, Drąsučių sufozinis cirkas ir šaltinis, Meškos vingio griova, istorinės alėjos ir Dalnico palivarko sodybos vieta.