BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Žagarių geomorfologinis draustinis

54.257, 23.761
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

1056 ha

Steigimo tikslai

Žagarių geomorfologiniame draustinyje saugomas raiškus moreninių pakraštinių darinių masyvas su stambiomis stačiašlaitėmis kalvomis, Žagarių ir Nakrūniškės valakiniai gatviniai kaimai su jų erdvine kompozicija ir etnografine architektūra.