BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Aguonio geomorfologinis draustinis

54.376, 23.134
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1988 m.

Plotas

332 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Šešupės fliuvoglacialinio senslėnio šlaito fragmentą.