BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Žeimenos ichtiologinis draustinis

55.050, 25.815
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1974 m.

Plotas

929 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti upėtakių ir lašišų, šlakių nerštavietes. Išsaugoti saugomas rūšis: ovaliąją geldutę, pleištinę skėtę, upinę nėgę, mažąją nėgę, Baltijos lašišą, kiršlį, ūsorių, paprastąjį kirtiklį, kartuolę, paprastąjį kūjagalvį, kūdrinį pelėausį, ūdrą bei Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines: 3260 upių sraunumas su kurklių bendrijomis, 6430 eutrofinius aukštiuosius žolynus, 6450 aliuvinės pievas, 7140 tarpines pelkes ir liūnus, 9010 vakarų taigą, 9050 žolių turtingus eglynus, 9080 pelkėtus lapuočių miškus, 91E0* aliuvinius miškus.