BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Gemeliškio botaninis-zoologinis draustinis

55.166, 24.991
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2011 m.

Plotas

7 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Europos Bendrijos svarbos rūšį – auksuotąsias šaškytes (Euphydryas aurinia) ir užtikrinti palankią saugomos rūšies apsaugos būklę.