BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Raudos kraštovaizdžio draustinis

55.825, 23.104
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

1135 ha

Steigimo tikslai

Raudos kraštovaizdžio draustinyje saugomas Raudos upelio ištakos su Raudinuko ežeru, Raudos klonis, suformuotas ledyninių tirpsmo vandenų, ryškiausia Sodeliukų moreninio gūbrio dalis, ryškus Dirvonų kanjoninio tipo klonis ir Paraudžių erozinis kalvynas su archeologinėmis vertybėmis.