BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis

54.402, 23.426
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

417 ha

Steigimo tikslai

Žaltyčio botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomass tipinis eutrofinis ežeras su būdinga augalija ir gyvūnija, didžiųjų baublių, plovinių vištelių, migruojančių vandens paukščių sankaupų vietos.