BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Centrinė g. 2, Poškonių k., LT­17134 Šalčininkų r.
54.263, 25.616
Kaip atvykti?
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de72216f93.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de683ca922.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de66cb70b8.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de67ced23e.jpg
 • 1-rasos-dieveniskiu-istoriniame-regioniniame-parke-5c9cb5f641fb5.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de6fcac429.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de6b0eee04.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de73d878b6.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de699c92eb.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de723bb0ce.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de746a5316.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de6884b6b6.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de7290f516.jpg
 • 1-dieveniskiu-istorinis-regioninis-parkas-5c9de73324e3d.jpg
 • 1-kardalapis-garbenis-cephalanthera-longifolia-5c9cb54975f1c.jpg
 • 1-20180509_stacioji-vasgina-ajuga-pyramidalis-5c9cb564bdcc1.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

8598 ha

Regiono parko grupė

Centrinė g. 2, Poškonių k., LT­17134 Šalčininkų r.
Tel. nr.
El. paštas
https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt/lt/dirp/

Steigimo tikslai

Dieveniškių istorinis regioninis parkas vienintelis toks Lietuvoje. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • ypač vertingus gamtos ir kultūros paveldo požiūriu Poškonių ir Žižmų etnokultūrinius kompleksus, Dieveniškių urbanistinį kompleksą, jo planinę ir erdvinę struktūrą, unikalų Rimašių kaimą, Norviliškių vienuolyno kompleksą, Bėčionių piliakalnį, Dieveniškių, Skaivonių, Senųjų Miežionių, Didžiulių, Stakų, Poškonių pilkapius, Moko, Žižmų, Jankelių akmenis, Gaujos ir Stakų kraštovaizdžio bei Dieveniškių geomorfologinį kompleksus;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Tai vienintelis valstybinis parkas išsidėstęs senojo reljefo, suformuoto priešpaskutiniame Medininkų ledynmetyje ir stipriai paveikto periglacialinių procesų, areale. Jis išsiskiria ir išlikusių senųjų valakinių gatvinių kaimų ar jų fragmentų gausa ir atstovauja jų kraštovaizdžiui. Itin vertingi gatviniai kaimai su gerai išlikusia rėžine žemėvalda. Gausu pilkapių ir pilkapynų, didžiausi jų – Stakų ir Poškonių. Savitas Dieveniškių miestelis, šalies pakraštyje rymantis Norviliškių vienuolynas. Unikali Dieveniškių šnekta. Didžiausia biologine įvairove pasižymintis Gaujos slėnis.

Kraštovaizdis

Istorinio regioninio parko kraštovaizdis pasižymi gamtos bei kultūros paveldo savitumu ir nemažu pažintiniu turistiniu potencialu. Dieveniškių istorinio regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: senojo reljefo lėkštašlaičių miškingų kalvynų, senojo reljefo lėkštašlaičių agrarinių kalvynų, senojo reljefo miškingų moreninių pakilumų, senojo reljefo agrarinių moreninių pakilumų, miškingo senvagiuoto nedidelės natūralios upės slėnio, fliuvioglacialinių protakų, senojo reljefo erozinių šlaitų, senojo reljefo raguvynų, žemapelkių ir etnokultūrinės užstatos arba jos fragmentų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės (kodas ir pavadinimas): 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 2330 nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, 3260 upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 4030 viržynai, 5130 kadagynai, 6230 rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 melvenynai, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 7160 nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7230 šarmingos žemapelkės, 9050 žolių turtingi eglynai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 542, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 16 įrašytos į Lietuvos Raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 727, iš jų 26 saugomos Europos Bendrijos, 30 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Dieveniškių istoriniame regioniniame parke skirti 9 draustiniai (4 kraštovaizdžio, 1 geomorfologinis, 3 etnokultūriniai, 1 urbanistinis).

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Bėčionių – Bėčionių, Kaziulių, Pulkės ir Skraičionių kaimų tradicinis rėžinis kraštovaizdis, Bėčionių piliakalnis; Gaujos – upės slėnio kraštovaizdis su gatviniais Gudelių, Pagaujėnų, Girdžiūnų kaimais, natūralia upės vaga ir senvagėmis, natūraliomis paupio pievomis, saugomų rūšių (didžiojo ir šiaurinio auksinukų, auksuotosios šaškytės, rudakio satyriuko, ovaliosios geldutės, žvilgančiosios riestūnės, kalninės arnikos, daugiaskilčio varpenio, plačialapės gegūnės, patvankinio pataisuko) ir Europos Bendrijos svarbos žemyninių smėlynų, vandenų, pievų, pelkių, viržynų ir krūmynų buveinėmis; Norviliškių – Norviliškių palivarko sodybos pastatų kompleksas, Norviliškių Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo motinos bažnyčia ir jų apylinkės; Stakų – moreninių slėniuotų aukštumų miškingas kraštovaizdis su aukštomis plokščiakalvėmis, konglomerato luistais, Stakų ąžuolu, saugomų augalų (kardalapio garbenio, geltonžiedžio pelėžirnio, plunksninės pliusnės) ir Europos Bendrijos svarbos miškų buveinėmis.

Dieveniškių geomorfologiniame draustinyje saugomas pakraštinių moreninių darinių ruožo Medininkų aukštumoje fragmentas su Moko ir Žižmų akmenimis, Senųjų Miežionių ir Dieveniškių pilkapynais.

Etnokultūriniuose draustiniuose saugoma: Poškonių – Poškonių, Didžiulių, Grybiškių, Kmelninkų, Lastaučikų, Padvarių, Siaurimų, Šiudainių etnokultūriniai gatviniai rėžiniai kaimai su savita planine, erdvine, tūrine ir užstatymo struktūra, kaimų rėžine žemėnauda, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, etninės tradicijos bei tradicinė gyvensena; Rimašių – Pupiškių ir Rimašių etnokultūriniai gatviniai rėžiniai kaimai su savita planine, erdvine, tūrine ir užstatymo struktūra, kaimų rėžine žemėnauda, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, etninės tradicijos bei tradicinė gyvensena; Žižmų – etnokultūrinis gatvinis rėžinis kaimas su savita planine, erdvine, tūrine ir užstatymo struktūra, kaimo rėžine žemėnauda, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, etninės tradicijos bei tradicinė gyvensena.

Dieveniškių urbanistiniame draustinyje saugoma Dieveniškių miestelio urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra su centrine aikšte ir Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios statinių kompleksu bei kitais istoriniais statiniais, tradicinis teritorijos ir atskirų sklypų užstatymo tipas, tradicinė statinių architektūrinė išraiška ir jų aplinka.

Paveldo objektai

Dieveniškių istoriniame regioniniame parke yra 10 gamtos paveldo objektų: Moko, Šaltinių, Poškonių, Dailidžių, Kalvių, Stakų akmenys, Rimašių akmenynas, Grybiškių ir Stakų ąžuolai, Grybiškių pušis. Regioniniame parke saugoma 19 kultūros paveldo objektų.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Dieveniskiu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_6.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_5.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_5.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_5.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_5.doc

Paslaugos

Sodyba "Švedų kelias" Po Vienu Rūmu Sutikite šventes sodyboje „Po vienu rūmu“

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Lankytojų centro ekspozicijos, muziejaus, etnografinės sodybos, kitos ekspozicijos ar kito objekto bilietas 1-2 €/asm.  
Ekskursijos lankytojų centre pravedimas    
   Ekskursijos pravedimas 1-2 €/asm.  
   Ekskursijos pravedimas užsienio kalba 1,5-3 €/asm.  
Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga grupei    
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga 1-2 €/asm.  
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga užsienio k. 1,5-3 €/asm.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 1-2 €/val.  
   žygis su užkandžiais(dauginama iš asmenų skaičiaus) 1,5-3 €/val.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) ir direkcijos inventoriumi organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 2,5-5 €/val.  
   žygis su užkandžiais (dauginama iš asmenų skaičiaus) 3-6 €/val.  
Edukacijos - teminės pamokos pravedimas    
   Edukacinė programa 3 €/asm.  
   Edukacinė programa su direkcijos priemonėmis 5 €/asm.  

 

Daugiau informacijos Dzukijos-Suvakijos saugomų teritorijų direkcijos internetinėje svetainėje.

Virtualūs turai

Dieveniškių istorinio regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

Etnokultūros paveldas

Gatviniai kaimai (Rimašiai)

 

Bėčionių piliakalnis

 

Pilkapynas 

 

Norviliškių pilis

 

Dieveniškių miestelis

 

Gaujos slėnis

 

Grybiškių ąžuolas

 

Stakų ąžuolas

 

Kardalapis garbenis (Cephalanthera longifolia)