BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Grūdos hidrografinis draustinis

54.087, 24.346
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

1294 ha

Steigimo tikslai

Grūdos hidrografiniame draustinyje saugoma unikali Grūdos upės vagos struktūra, etnokultūriniu Kašėtų kaimas, Europos Bendrijos svarbos upių ir miškų buveinės, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių (ypač skiauterėtojo tritono, mažosios nėgės, kūjagalvio, didžiojo auksinuko) populiacijos, plačialapės gegūnės, mažosios ir keturdantės suktenių buveinės.