BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Bugiedos botaninis-zoologinis draustinis

53.945, 23.814
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2011 m.

Plotas

14 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti teritorijoje randamas saugomų gyvūnų rūšis: medicinines dėles (Hirudo medicinalis), juodąsias hesperijas (Erynnis tages), Europos Bendrijos svarbos rūšis: europines medvarles (Hyla arborea), raudonpilves kūmutes (Bombina bombina), skiauterėtuosius tritonus (Triturus cristatus), didžiuosius auksinukus (Lycaena dispar), ir užtikrinti palankią saugomų rūšių apsaugos būklę.