BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Žuvinto biosferos rezervatas

Kampelių g. 10, Aleknonių k. LT-64041 Simno sen. Alytaus r. sav.
54.457, 23.641
Kaip atvykti?
 • zuvinto-ezeras-5d5ff55f413b9.jpg
 • zuvinto-ezeras-ir-pelkes-5d5ff57f3cf38.jpg
 • lankytoju-centro-apzvalgos-bokstas-5d5ff34adfa3d.jpg
 • rezervato-apzvalgos-aikstele-5d5ff4a25894d.jpg
 • zuvinto-ezeras-ir-pelkes-5d5ff5a091a08.jpg
 • apzvalgos-bokstas-zuvinto-ezere-5d5ff3d422cb7.jpg
 • gm9r8630jpg_2-5d66cf914733e.jpg
 • meldine_1jpg-2-5d66cf93136c2.jpg
 • pazintinis-takas-zuvinto-ezere-5d5ff3a309021.jpg
 • lankytoju-centras-5d5ff2c8dcf4a.jpg
 • rezervato-apzvalgos-aikstele-5d5ff4a805495.jpg
 • siauralapis-gencijonas-5d5ff60b81b6b.jpg
 • varnupiu-piliakalnis-5d5ff44f79b3a.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

2002 m.

Plotas

18573 ha

Regiono parko grupė

Kampelių g. 10, Aleknonių k. LT-64041 Simno sen. Alytaus r. sav.
Tel. nr.
El. paštas
https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt/lt/rp-br/zuvinto-biosferos-rezervatas

Steigimo tikslai

Žuvinto biosferos rezervatas įsteigtas 2002 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Žuvinto valstybinio gamtinio rezervato, Žaltyčio botaninio – zoologinio ir Amalvo botaninio – zoologinio draustinių pagrindu, siekiant įgyvendinti tarptautinę biosferos pokyčių stebėsenos (monitoringo) programą bei atlikti gamtosaugos eksperimentus natūraliuose gamtinių bei ūkinei veiklai naudojamų teritorijų kompleksuose. Žuvinto gamtinis rezervatas įrašytas į Ramsaro konvencijos saugomų teritorijų sąrašą. Jam taip pat suteiktas „Natura 2000“ teritorijos statusas. Tai Paukščiams svarbi teritorija.

Išskirtinė vertė

Žuvinto gamtinis rezervatas – pirmoji Lietuvos saugoma teritorija. Tai pirmasis ir vienintelis biosferos rezervatas Lietuvoje. Jis įrašytas į UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ pasaulinį biosferos rezervatų sąrašą.

Žuvinto pelkė ir ežeras – unikali Lietuvos šlapynė. Čia – natūralios gamtos ir laukinių paukščių karalija. Seklus ežeras nusėtas švendrynų salelių. Žuvintas – viena svarbiausių vietų retųjų rūšių paukščiams, kitiems gyvūnams, grybams ir augalams, čia radusiems savo namus, ar tūkstantiniams migruojančių sparnuočių pulkams. Čia vis dar gyvena meldinė nendrinukė – viena rečiausių Europoje paukščių rūšių. Lietuva yra tarp keturių šalių, kuriose šis globaliai nykstantis sparnuotis dar peri. Buktos miškas – Lietuvos vidurio lygumos mišriųjų miškų su skroblynais etalonas.

Kraštovaizdis

Didžiausia biosferos rezervato vertybė ir jo simbolis – Žuvinto ežeras – nuo seno saugomas kaip svarbiausia Pietų Lietuvos paukščių buveinė. Jis eutrofinis, labai seklus (vidutinis gylis – 0,6 m), apsuptas Žuvinto palių. Vakaruose prie Žuvinto palių ošia Buktos miškas – plačialapių miško su skroblais etalonas.

Biologinė įvairovė

Žuvinto biosferos rezervatas išsiskiria gamtinių buveinių įvairove, kurios sudaro sąlygas didelei gyvūnų ir augalų rūšių įvairovei.  Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 7110 aktyvios aukštapelkės, 7120 degradavusios aukštapelkės, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 6210 stepinės pievos, 6270 rūšių turtingos ganyklos ir ganomos pievos, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 7160 nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7230 šarmingos žemapelkės, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai, 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 987, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 30 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 2515. Žinduolių – 45, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 6 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 234, iš jų 42 saugomos Europos Bendrijos, 58 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 23, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos. Varliagyvių ir roplių – 15, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 2020, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 21 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Grybų – 292, iš jų 6 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Žuvinto biosferos rezervate skirti 3 gamtiniai rezervatai ir 6 draustiniai (1 botaninis, 5 botaniniai-zoologiniai).

Biosferos rezervato gamtiniuose rezervatuose saugoma: Buktbalės – etaloninės plačialapių miškų bendrijos, Europos Bendrijos svarbos skroblynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų buveinės ir saugomų rūšių (lancetinių dumblialaiškių, miškinių dirsuolių, miškinių glažučių, pelkinių šindrų, žalsvažiedžių blandžių, baltnugarių genių, pilkųjų gervių) radavietės ir buveinės; Liūliškynės – drėgnų plačialapių miškų bendrijos, Europos Bendrijos svarbos skroblynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų buveinės ir saugomų rūšių (miškinių varnalėšų, žalsvažiedžių blandžių, baltnugarių genių, pilkųjų gervių) radavietės ir buveinės; Žuvinto – didžiausias Lietuvoje pelkinis kompleksas su ežeru, svarbi vandens paukščių perėjimo ir apsistojimo migracijų metu vieta.

Liepakojų botaniniame draustinyje saugomos Europos Bendrijos svarbos šarmingų žemapelkių buveinės, saugomų rūšių (dvilapių purvuolių, gelsvųjų gegūnių, meldinių nendrinukių) radavietės ir perimvietės.

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugoma: Amalvo – Amalvo pelkės dalis ir ežeras, biologinė įvairovė ir būdingas kraštovaizdis bei saugomų rūšių (švygždų, tetervinų, mėlyngurklių, didžiųjų baublių, plovinių vištelių) perimvietės, migruojančių paukščių susitelkimo vietos, atkuriamos pažeistos Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinės; Kiaulyčios – pelkių ir pievų paukščiai, viksvynų bendrijos, Europos Bendrijos svarbos melvenynų, aliuvinių pievų, šienaujamų mezofitų pievų, tarpinių pelkių ir liūnų, nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, pelkėtų lapuočių miškų, pelkinių miškų buveinės, saugomų rūšių (gelsvųjų gegūnių, siauralapių gencijonų, liekninių švylių, laplandinių karklų, mažųjų suktenių, raudonpilvių kūmučių, meldinių nendrinukių, griežlių, švygždų, pievinių lingių, mėlyngurklių, raudonkojų tulikų, paprastųjų griciukų) radavietės ir perimvietės; Paželsvių – etaloninės drėgnų plačialapių miškų bendrijos, Europos Bendrijos svarbos skroblynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų, žolių turtingų eglynų buveinės, saugomų rūšių (europinių miežvienių, tuščiavidurių rūtenių, miškinių glažučių, stačiųjų atgirių, žalsvažiedžių blandžių, retažiedžių miglių, baltnugarių genių, juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, baltamargių šaškyčių) radavietės ir perimvietės; Žaltyčio – tipinis eutrofinis ežeras su būdinga augalija ir gyvūnija, didžiųjų baublių, plovinių vištelių, migruojančių vandens paukščių sankaupų vietos; Želsvos – Pietvakarių Lietuvai būdingos etaloninės plačialapių miškų su skroblais bendrijos, Europos Bendrijos svarbos skroblynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų buveinės, saugomų rūšių (gebenių lipikių, europinių miežvienių, krūmelinių vikių, baltamargių šaškyčių) radavietės ir buveinės.

Paveldo objektai

Žuvinto biosferos rezervate yra 2 gamtos paveldo objektai (Buktos ir Grįstakelio ąžuolai), saugoma 10 kultūros paveldo objektų.

 

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Lankytojo atmintinė

Lankytis gamtiniuose rezervatuose LEIDŽIAMA tik šiais tikslais:

 • lankytis ir rinkti gamtinę medžiagą ir duomenis mokslo tiriamaisiais tikslais, vykdyti stebėjimus tik specialistams, kurių darbo ar studijų sritis yra susijusi su gamtos tyrimais;
 • mokomaisiais tikslais lankytis gamtiniuose rezervatuose tik lydint Direkcijos specialistui.
 • pažintiniais tikslais gamtiniuose pažintiniuose takuose šviesiuoju paros metu (praėjus valandai po saulės patekėjimo ir likus valandai iki saulės laidos) lankytis savarankiškai pavieniams asmenims ir grupėms iki 20 žmonių. Apie lankymąsi gamtiniuose pažintiniuose takuose organizuotomis grupėmis, didesnėmis nei 20 žmonių, būtina iš anksto informuoti Direkciją (raštu, telefonu ar elektroniniu paštu);
 • skraidyti virš Žuvinto gamtinio rezervato žemiau nei 1 km aukštyje nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 15 d. leidžiama turint Direkcijos pritarimą raštu.
 • Kiaulyčios botaniniame-zoologiniame draustinyje ir Liepakojų botaniniame draustinyje, siekiant išsaugoti meldinės nendrinukės perimvietes ir migruojančių gervių susitelkimo vietas, lankytis leidžiama nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.

Lankantis gamtiniuose rezervatuose NELEIDŽIAMA:

 • vykdyti leidime nurodytų tikslų neatitinkančią arba suderintose programose nenumatytą veiklą;
 • gadinti informacinius ženklus ir įrenginius, naikinti ir žaloti augaliją, gyvūniją ir grybiją, triukšmauti, teršti aplinką bei kitaip neigiamai veikti gamtinių rezervatų ekosistemas.
 • kurti laužus, statyti palapines;

Svarbi informacija.

Lankantis gamtiniame rezervate mokomaisiais, pažintiniais tikslais grupei žmonių, leidimas išduodamas grupės vadovo (atsakingo asmens) vardu, nurodant bendrą lankytojų skaičių.

Leidimai lankytis gamtiniame rezervate įgyvendinant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane, gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais ar uogavimo ir grybavimo tikslais yra nemokami.

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali vykdyti gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus rezervate tik vadovaudamiesi mokslo, mokymo ar kitų institucijų patvirtintomis ir su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija suderintomis tyrimų programomis. Baigus vykdyti tyrimus ir stebėjimus, vienas parengtos ataskaitos egzempliorius pateikiamas direkcijai.

Uogavimas ir grybavimas

 • Uogauti (spanguoliauti) Žuvinto gamtinio rezervato teritorijoje leidžiama tik vietos gyventojams (deklaravusiems gyvenamąją vietą Lazdijų, Alytaus rajonų ir Marijampolės savivaldybių Naujavalakių, Ąžuolinių, Žuvintų, Aleknonių, Grinkiškių, Liepakojų, Riečių, Šernų, Miknonių, Vidgirėlių, Liūliškio, Kumečių kaimuose ir Daukšių miestelyje) ir turintiems su savimi asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 • Uogauti (spanguoliauti) leidžiama šviesiuoju paros metu (iki 17 valandos) dviejų dienų laikotarpyje (savaitgalį).
 • Uogavimo (spanguoliavimo) pradžią nustato Žuvinto biosferos rezervato direkcija, atsižvelgdama į spanguolių sunokimą, ir šią informaciją paskelbia viešai ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų.
 • Kiaulyčios botaniniame-zoologiniame draustinyje uogavimo zonoje uogauti (spanguoliauti)  leidžiama tik nuo rugsėjo 1 d.
 • Amalvo botaniniame-zoologiniame draustinyje uogavimas neribojamas.
 • Žuvinto gamtinio rezervato teritorijoje grybavimas draudžiamas. Grybauti leidžiama Buktabalės ir Liūliškynės gamtiniuose rezervatuose gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Lazdijų rajono ir Marijampolės savivaldybių Vartų, Naujavalakių, Pabuktės, Paželsvių ir Kumečių kaimuose ir turintiems su savimi asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nuo rugpjūčio 1 iki rugsėjo 30 d. Kitose Žuvinto biosferos rezervato teritorijos dalyse grybavimas neribojamas.

Žvejybą Žuvinto biosferos rezervate reguliuoja Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės:

Žuvinto ežere (Žuvinto gamtinis rezervatas) - žvejoti draudžiama;

Žaltyčio ežere (Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis) - leidžiama žvejoti tik ant ledo ir nuo kranto biosferos rezervato planavimo schemoje (tvarkymo plane) nustatytose vietose;

Žaltyčio ir Amalvo ežeruose (botaniniai-zoologiniai draustiniai) - draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę, privaloma paleisti visas sugautas lydekas. Žvejojant ant ledo leidžiama per vieną žvejybą sugauti 1 lydeką.

Lankytojų centras

 • Antradienį-ketvirtadienį nuo 9 iki 18 val. 
 • Šeštadienį-sekmadienį nuo 10 iki 15 val.
 • Sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis nedirbame, šventinių dienų išvakarėse dirbame 1 val. trumpiau.
 • Pirmadienį lankytojų centro gido paslaugų neteikiame.
 • Planuodami atvykti grupėmis virš 10 žmonių, iš anksto suderinkite atvykimą su lankytojų centru. Tel. Nr. 8 669 29660
 • Lankytojų centro lankymas savarankiškai kainuoja 2 Eur. Moksleiviams, studentams, senatvės pensininkams taikoma 50% nuolaida. Savarankiškas lankytojų centro ir ekspozicijos lankymas vaikams iki 6 metų (ne organizuotos grupės dalyviams) - nemokamas. Visų teikiamų paslaugų įkainius ir taikomas nuolaidas rasite čia.
 • Įsigyti Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietą labai paprasta. Jums reikia iš savo mobiliojo telefono išsiųsti trumpąją žinutę su tekstu ZVNT numeriu 1860. Kaina - 1,35 EUR (lankytojo bilietas 5 dienoms - 1 EUR ir 0,35 EUR aptarnavimo mokestis). 

Virtualūs turai

Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centro ekspozicija

„Žuvintas - paukščių šalis“
Žuvinto ežeras
Žuvinto ežero panorama
Žuvinto palios
Buktos miškas
Amalvo pelkė
Kiaulyčios pievos tokios pat koordinatės 
Žaltyčio ežeras
Amalvo polderis
Varnupių piliakalnis