BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šilelio miško pušies genetinis draustinis

54.083, 23.577
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

11 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Šilelio miško paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jų dauginamąja medžiaga.