BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ilgio botaninis-zoologinis draustinis

56.008, 21.817
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

272 ha

Steigimo tikslai

Ilgio botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma natūralumu ir biologine įvairove išsiskirianti Ilgio ežero, paežerės pelkių ir miškų ekosistema su Europos Bendrijos svarbos vandenų, miškų ir pelkių buveinėmis ir joms būdingomis augalų, grybų ir gyvūnų rūšimis, saugomų augalų ir gyvūnų bendrijomis.