BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Neversčių botaninis draustinis

55.201, 26.293
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

11 ha

Steigimo tikslai

Neversčių botaniniame draustinyje saugomos natūralios uosynų bendrijos, įskaitant Europos Bendrijos svarbos plačialapių ir mišrių miškų buveinę.