BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Bridvaišio kraštovaizdžio draustinis

55.589, 23.237
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

300 ha

Steigimo tikslai

Bridvaišio kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškaus fliuvioglacialinio pakraštinio gūbrio ir jo aplinkinių miškingų pelkinių kompleksų bei Bridvaišio ežero gliaciokarstinės dubės kraštovaizdis, Europos Bendrijos svarbos pelkėtų lapuočių ir pelkinių miškų buveinės, spėjamas kapinynas, vadinamas Pile.