BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Rimašių etnokultūrinis draustinis

54.241, 25.608
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

222 ha

Steigimo tikslai

Rimašių etnokultūriniame draustinyje saugomi Pupiškių ir Rimašių etnokultūriniai gatviniai rėžiniai kaimai su savita planine, erdvine, tūrine ir užstatymo struktūra, kaimų rėžine žemėnauda, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, etninės tradicijos bei tradicinė gyvensena.