BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Rūžo botaninis-zoologinis draustinis

55.497, 26.480
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2012 m.

Plotas

59 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti teritorijoje randamas saugomas augalų ir gyvūnų rūšis: pūslėtąją aldrūnę (Aldrovanda vesiculosa), plačiąją dusią (Dytiscus latissimus), keturdantę suktenę (Vertigo geyeri), mažąją suktenę (Vertigo angustior), pūstąją suktenę (Vertigo moulinsiana), ir užtikrinti palankią saugomų rūšių ir jų buveinių apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, išsaugoti ekologinę pusiausvyrą; vykdyti saugomų rūšių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.