BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Alkos miško liepos genetinis draustinis

54.972, 25.180
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

20 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Alkos miško mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.