BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Daumėnų geologinis draustinis

56.172, 24.610
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1998 m.

Plotas

422 ha

Steigimo tikslai

Daumėnų geologiniame draustinyje saugoma kvartero nuogulų danga ir po ja esančios viršutinio devono Tatulos svitos Nemunėlio sluoksnių gipsingos uolienos, įvairios karstinio reljefo formos – pavienės gilios smegduobės, įdubos, įsliuogos.