BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Svilės kraštovaizdžio draustinis

55.835, 22.937
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

247 ha

Steigimo tikslai

Svilės kraštovaizdžio draustinyje saugomas antropogenizuotas, geomorfologiniu ir hidrografiniu požiūriais vertingas, stambiai kalvotas, daubotas, moreninio masyvo kraštovaizdis su unikaliu hidrogeologiniu gamtos paminklu – Svilės šaltiniais ir eolinėmis reljefo formomis.