BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Verknės kraštovaizdžio draustinis

54.597, 24.096
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

523 ha

Steigimo tikslai

Verknės kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus Verknės žemupio slėnio kraštovaizdis su sudėtinga hidrografine struktūra, piliakalniais, atodangomis ir eroziniais cirkais.