BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šilėnų botaninis draustinis

55.060, 22.051
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2005 m.

Plotas

201 ha

Steigimo tikslai

Šilėnų botaniniame draustinyje saugomos būdingos Bitėnų miško biocenozės su retomis miško bendrijomis – pušynai su šluotsmilgėmis, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų, stepinių pievų, karbonatinių smėlynų pievų, eutrofinių aukštųjų žolynų ir šienaujamų mezofitų pievų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač plikažiedžio linlapio, smiltyninio gvazdiko, tamsialapės skiautalūpės, vaistinės raitinytės, raudonžiedžio bėručio, iečialapės kalpokės, porinio, dirvinio ir kampuotojo česnakų, Šneiderio kirmvabalio, rudojo nakvišos buveinės, Bitėnų-Šilėnų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių kompleksas.