BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Katros botaninis-zoologinis draustinis

54.015, 24.666
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2002 m.

Plotas

101 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią Katros upės vagą, jos hidrologinį režimą, jos pakraščiuose susiformavusias viksvinių žemapelkių ekosistemas ir tik joms būdingas augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines. Šioje teritorijoje peri gervės, griežlės, brastiniai tilvikai, juodieji gandrai, suopiai, pievinės lingės, lututės, kurtiniai, tetervinai.