BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pavilnių regioninis parkas

Žaliųjų Ežerų g. 53, LT­08406 Vilnius
54.751, 25.295
Kaip atvykti?
 • 1-auksinis-ruduo-vilniuje-5bbc8219198aa.jpg
 • 1-auksinis-ruduo-vilniuje-5bbc821da5889.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29dae938671.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29daeb0c897.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29db0bee506.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29db0d76aaa.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29db1e93314.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29dc6cee10c.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29dc88c4a0e.jpg
 • 1-pavilniu-regioninis-parkas-5c29dcaac7e8d.jpg
 • 1-rokantiskiu-piliaviete-5b97f63c3e3cc.jpg
 • 1-rokantiskiu-piliaviete-5b97f69d43aca.jpg
 • 1-rokantiskiu-piliaviete-5b97f6941df23.jpg
 • 1-rokantiskiu-piliaviete-5b97f697612c7.jpg
 • 1-kudriniai-peleausiai-5c024788e6f0e.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

2176 ha

Regiono parko grupė

Žaliųjų Ežerų g. 53, LT­08406 Vilnius
Tel. nr.
El. paštas
http://www.pavilniai-verkiai.lt/Pavilniai/

Steigimo tikslai

Pavilnių regioninis parkas mažiausias Lietuvoje. Išskirtinis šio regioninio parko bruožas – panoraminiai reginiai. Jame saugomas erozinių raguvynų bei Vilnios slėnio kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Kalnų, Šveicarijos, Iškartų, Barsukynės, Rokantiškių, Markučių bei Tuputiškių erozinius raguvynus su būdingomis augalų bendrijomis, Ribiškių ir Sapieginės erozinių vėduoklių kraštovaizdžio struktūrą, Lyglaukių didžiuosius erozinius atragius, Vilnelės slėnį;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų Rokantiškių ir Puškorių archeologines, Vilnios slėnio techninės kultūros vertybes bei gynybinių įrenginių liekanas;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, augavietes.

Išskirtinė vertė

Tai mažiausias Lietuvoje, tačiau be galo įdomus regioninis parkas. Išskirtinis bruožas – itin vaizdingi galingų tekančio vandens srovių sukurti eroziniai kalvynai (raguvynai) su unikaliomis žemės paviršiaus formomis: erozinėmis vėduoklėmis, atragiais, gūbriais, ilgomis išsišakojusiomis raguvomis. Ypatingą vietą jo tapatybei turi unikalios Ribiškių bei Iškartų erozinės vėduoklės, Lyglaukių erozinis atragis ir Pūčkorių atodanga, unikalus Vilnios slėnis. Svarbus akcentas – Pūčkorių atodanga Vilnios slėnyje. Saugomas itin retas Europoje šikšnosparnis – europinis plačiaausis.

Kraštovaizdis

Tai būdingiausias paslėnių erozinio kraštovaizdžio regioninis parkas, pasižymintis išskirtiniu gamtos bei kultūros paveldo objektų savitumu ir gausa, dideliu rekreaciniu ir pažintiniu turistiniu potencialu.

Pavilnių regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų arba iš dalies sukultūrintų erozinių raguvynų, miškingų arba iš dalies sukultūrintų erozinių vėduoklių, stambių mažai urbanizuotų erozinių atragių, miškingo bei urbanizuoto erozinio slėnio, miškingo erozinio plokščiaragiu, miškingų stačių erozinių šlaitų, miškingų bei mažai sukultūrintų moreninių pakilumų, miškingo mažai sukultūrinto terasinio slėnio ir miškingo mažai urbanizuoto meandruoto slėnio.

Biologinė įvairovė

Bendras augalų rūšių skaičius – 750, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 12 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 200. Žinduolių – 40, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 5 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 117, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 5 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 21, iš jų 5 saugomos Europos Bendrijos, 1 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 8.

Potencialios Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 3260 upių sraunumos su kurklėmis, 9010 vakarų taiga, 7220 šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Pavilnių regioniniame parke skirti 1 gamtinis rezervatas ir 10 draustinių (6 kraštovaizdžio, 2 geomorfologiniai, 1 botaninis, 1 botaninis-zoologinis).

Kalnų gamtiniame rezervate saugoma tam natūraliausia Pavilnių regioninio parko gamtinė ekosistema, apimanti raiškią šaltiniuotų erozinių vėduoklių ir atragių zoną su eglynų bei ąžuolynų bendrijomis, gausia smulkiųjų žinduolių ir drugių fauna.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Ancučių – stačiašlaičio giliai išraižyto raguvyno ir didžiausio Vilnios erozinio šlaito ekosistemos su eglynų bendrijomis ir retų bei nykstančių rūšių augalais; Antakalnio – Sapiegynės atragis su eglynų ir plačialapių miškų bendrijų kompleksais, jiems būdinga žolių danga ir miško lelijų populiacija; Iškartų – didžiosios erozinės vėduoklės, pasižyminčios ypač raiškiu reljefu, tradicine raguvų dugnuose išsidėsčiusių agrarinių naudmenų ir sodybų mozaika, miškingomis atragių juostomis; Markučių – raiškūs eroziniai latakai su eglynų bei baltalksnynų bendrijomis ir Markučių dvaro sodybos fragmentai (vila, paminklas, koplyčia, parkas); Pūčkorių – stačiašlaičio giliai išraižyto raguvyno masyvo ir didžiausio Vilnios erozinio šlaito ekosistema su liepynų bei ąžuolynų bendrijomis ir saugotinais augalais, Pūčkorių atodanga; Ribiškių – didžiosios erozinės vėduoklės, pasižyminčios ypač raiškiu reljefu, tradicine raguvų dugnuose išsidėsčiusių agrarinių naudmenų ir sodybų mozaika, miškingomis atragių juostomis, botaniniu požiūriu vertingais brandžių ąžuolynų fragmentais, šaltiniuotomis pievomis su retaisiais augalais, baltišką mitologiją menančiu Kaukysos upeliu.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Lyglaukių – ilgi eroziniai atragiai, sudarantys sudėtingą atragių sistemą; Tuputiškių – būdinga šlaitinė raguvų sistema.

Tuputiškių botaniniame draustinyje saugomi šlaituose išlikę ąžuolynų fragmentai su miškapievėmis jų retmėse, liepynų fragmentai, baltalksnynų bendrijos su įvairiažole danga ir šaltiniuotų upelių augmenijos kompleksas.

Belmonto botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas Belmonto miško masyvas stačiašlaitėje erozinėje plynaukštėje su pušynų bendrijomis, pasižyminčiomis gausia ir įvairia gyvūnija, retais augalais.

Paveldo objektai

Pavilnių regioniniame parke yra 1 gamtos paminklas (aukščiausia Lietuvoje Pūčkorių atodanga) ir 31 kultūros paveldo objektas.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Pavilniu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_22.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_20.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_20.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_20.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_20.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./grupei 8,70-23,20 €
užsienio kalba, 1 val.grupei 11,60-26,10 €

 

Daugiau informacijos Pavilnių regioninio parko interneto svetainėje

Virtualūs turai

Ribiškių erozinis kalvynas/raguvynas rasų g.
Vilnios slėnis su Pūčkorių atodanga
Rokantiškių piliavietė
Pūčkorių piliakalnis
Pūčkorių palivarkas su patrankų liejykla.
Atviros Sapieginės kalvos (žolyno gatvė)
Naujosios Vilnios pilkapynas
Antakalnio gynybiniai įtvirtinimai (BUNKERIAI?) (šilo g.)
Belmonto vandens malūnas
Tuputiškių serpantinas