BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Betygalos kraštovaizdžio draustinis

55.333, 23.372
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

2238 ha

Steigimo tikslai

Betygalos kraštovaizdžio draustinyje saugomas unikalus Lietuvoje Dubysos plačiadugnis stačiašlaitis gilus senslėnis su eroziniais raguvynais ir atragiais, Lelyko, Šventupio, Šakumos, Upytės upelių žemupiai, Europos Bendrijos svarbos pievų (stepinės pievos, karbonatinių smėlynų smiltpievės, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievo, šienaujamos mezofitų pievos) ir miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač melsvojo gencijono, baltijinės gegūnės, šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibių, dygiosios slyvos, tulžio, griežlės, ūdros, lašišos, juodojo apolono, machaono, pietinio perlinuko, akiuotojo satyro, baltamargės šaškytės buveinėmis, Betygalos piliakalnių kompleksas, Kejėnų piliakalnio, pilkapių ir kapinyno kompleksas, Darbutų, Ročiškės piliakalniai, Ugionių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios ir koplyčios statinių kompleksas, Betygalos miestelio istorinė zona.