BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Raudsparnės kraštovaizdžio draustinis

55.758, 23.026
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

278 ha

Steigimo tikslai

Raudsparnės kraštovaizdžio draustinyje saugomas Raudsparnės moreninis masyvas su aukštomis, mišku apaugusiomis plokščiakalvėmis, Dūkstos ežeras ir kultūros vertybės; Svilės – antropogenizuotas, geomorfologiniu ir hidrografiniu požiūriais vertingas, stambiai kalvotas, daubotas, moreninio masyvo kraštovaizdis su unikaliu hidrogeologiniu gamtos paminklu – Svilės šaltiniais ir eolinėmis reljefo formomis.