BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Minčiagirės botaninis-zoologinis draustinis

55.489, 25.980
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

754 ha

Steigimo tikslai

Minčiagirės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos Minčios upelio miškų biocenozės su retųjų rūšių augalų ir retųjų rūšių gyvūnų buveinėmis.