BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Žiogelių etnokultūrinis draustinis

54.064, 24.116
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

11 ha

Steigimo tikslai

Žiogelių etnokultūriniame draustinyje saugomas vienas iš etnografiškai vertingiausių ir geriausiai išlikusių panemunių dzūkų kaimų, etninės tradicijos ir tradicinė gyvensena, senasis kelių tinklas, istorinė žemėnauda.