BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kauno marių kraštovaizdžio draustinis

54.845, 24.178
Kaip atvykti?
  • IMG_1978.JPG
  • IMG_3732.JPG

Duomenys

Įsteigimo metai

2016 m.

Plotas

3353 ha

Steigimo tikslai

Kauno marių kraštovaizdžio draustinyje saugomos Kauno marių centrinės erdvės su aukštais Nemuno slėnio šlaitais, didžiosiomis atodangomis Rumšiškių miške kraštovaizdis, slėnio šlaitams būdingų augaviečių miškai, archeologijos vertybės (Samylų piliakalnis su gyvenviete, Samylų II piliakalnis, Viršužiglio dvarvietė, Dovainonių, Kapitoniškių pilkapynai, Dovainonių, Kapitoniškių piliakalniai) bei vienkieminio kaimo teritorijos užstatymo pobūdis Kapitoniškėse.