BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinis

54.552, 24.632
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

532 ha

Steigimo tikslai

Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinyje saugomas Verknės aukštupio kraštovaizdis su Gilandžio, Gilušio, Pakalnių, Pieskio ir Solio ežerais, Verknės senvagių ir pratekamaisiais ežerais, etnokultūrinio Pakalninkų kaimo užstatymo pobūdžiu ir erdvine kompozicija, Grinkavos užtvanka, Europos Bendrijos svarbos Ežerų su menturdumblių bendrijomis, Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, Karbonatinių smėlynų smiltpievių, Stepinių pievų, Eutrofinių aukštųjų žolynų, Šienaujamų mezofitų pievų, Tarpinių pelkių ir liūnų, Žemapelkių su šakotąja ratainyte, Šarmingų žemapelkių, Pelkėtų lapuočių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių (dvilapių purvuolių, didžiųjų auksinukų, raudonpilvių kūmučių, ūdrų, paprastųjų tuklių, vienalapių gedučių, šakotųjų ratainyčių, menturlapių ežeručių, gegūnių, griežlių, švygždų, putpelių) populiacijomis ir buveinėmis.