BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Gegužinės telmologinis draustinis

54.919, 25.563
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2011 m.

Plotas

43 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vertingą pelkinį kompleksą, kuriame yra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 91D0 *pelkiniai miškai, ir užtikrinti palankią natūralių buveinių apsaugos būklę; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie biologinę įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms; užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą; skleisti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.